SKR Ubytovna

POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ


HomeKariéraVzděláváníO společnostiNaše službyReferenceDokumentyGDPRNapsali o násKontakt


 
SKR stav

Home  >  Archív novinek

Archív novinek
UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 - snížení energetické náročnosti UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 - snížení energetické náročnosti
V prosinci 2022 byly dokončeny a předány stavební práce na Snížení energetické náročnosti, V. Nejedlého ve Vyškově.
Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice – 2. řízení
 
Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice – 2. řízení
V prosinci 2022 byly dokončeny a předány stavební práce na stavbě Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice – 2. řízení.
Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie, Sokolnice
 
Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie, Sokolnice
V prosinci 2022 byly dokončeny a předány práce na stavbě „Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie, Sokolnice“.
ZŠ Modřice – Benešova a Komenského – hospodaření s dešťovou vodou ZŠ Modřice – Benešova a Komenského – hospodaření s dešťovou vodou
V srpnu 2022 byly dokončeny a předány práce na stavbě ZŠ Modřice – Benešova a Komenského – hospodaření s dešťovou vodou.
Přístavba a stavební úpravy budovy tělocvična u ZŠ Mutěnice
 
Přístavba a stavební úpravy budovy tělocvična u ZŠ Mutěnice
V srpnu 2022 byly dokončeny práce na stavbě Přístavba a stavební úpravy budovy tělocvična u ZŠ Mutěnice.
Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni, IV. etapa Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni, IV. etapa
V květnu 2022 byla dokončena IV. etapa rekonstrukce stávajících bytových jednotek (nová bytová jádra, podlahy, malby, atd.) v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna.
Dům pro seniory Křenovice
 
Dům pro seniory Křenovice
V červenci 2022 byly dokončeny stavební práce na stavbě Dům pro seniory Křenovice.
Vojenská nemocnice Brno – rekonstrukce stávajících rozvodů Vojenská nemocnice Brno – rekonstrukce stávajících rozvodů
V prosinci 2021 byly dokončeny práce na rekonstrukci stávajících rozvodů budovy VN Brno.
Celková rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, Brno Celková rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, Brno
V srpnu 2021 byly dokončeny práce na celkové rekonstrukci bytového domu v Brně, ulice Plynárenská.
Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10, Brno Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10, Brno
V srpnu 2021 byly dokončeny práce na rekonstrukci Základní školy J. A. Komenského, Brno.
Bytový dům ul. Slovanská, Slavkov u Brna
 
Bytový dům ul. Slovanská, Slavkov u Brna
V dubnu 2021 byly dokončeny práce na stavbě bytového domu ve Slavkově u Brna.
Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod Vinohrady ve Slavkově u Brna Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod Vinohrady ve Slavkově u Brna
V únoru 2021 byly dokončeny práce na rekonstrukci zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod Vinohrady ve Slavkově u Brna.
Vojenská nemocnice Brno – rekonstrukce skladových prostorů lékárny Vojenská nemocnice Brno – rekonstrukce skladových prostorů lékárny
V březnu 2021 byly dokončeny práce na rekonstrukci skladových prostorů lékárny ve Vojenské nemocnici Brno.
Rekonstrukce a přístavba
ZŠ a MŠ Němčany – II. etapa
 
Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Němčany – II. etapa
V únoru 2021 byly dokončeny práce na rekonstrukci a přístavbě ZŠ a MŠ Němčany – II. etapa.
Vojenská nemocnice Brno – oprava havárie ORL sálu
 
Vojenská nemocnice Brno – oprava havárie ORL sálu
V srpnu 2020 byly dokončeny práce na opravě havárie ORL sálu VN Brno.
Vojenská nemocnice Brno – ambulance neurologie
 
Vojenská nemocnice Brno – ambulance neurologie
V prosinci 2020 byly dokončeny práce na opravě ambulance neurologie ve Vojenské nemocnici Brno.
Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
V listopadu 2020 byly dokončeny práce na rozšíření nadstavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova.
ZOO Brno – přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů
 
ZOO Brno - přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů
V srpnu 2020 byly dokončeny práce na přestavbě bazénu ve výběhu ledních medvědů v ZOO Brno.

Zpráva na FB
Rodinné domy Šlapanice
 
 
Rodinné domy Šlapanice
V září 2019 byly dokončeny práce na developerském projektu – Výstavba 9 rodinných domů v lokalitě Šlapanice. Projekt byl koncipován tak, aby splňoval jedinečné spojení přírody a moderního bydlení. Více informací o tomto projektu naleznete na www.rdslapanice.cz.
Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední, Radostice Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední, Radostice
V září 2020 byly dokončeny práce na Rekonstrukci stávající komunikace, ul. Prostřední, Radostice
ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce, Boskovice
V únoru 2020 byly dokončeny a předány stavební práce na ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence.
Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna
 
Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce, Boskovice
V dubnu 2020 byly dokončeny a předány práce na projektu, jehož cílem byla obnova areálu zámku Slavkov u Brna, který je prohlášen za národní kulturní památku.
Bytový dům Nováčkova 38, Brno
 
 
Bytový dům Nováčkova 38, Brno
V srpnu 2020 byly dokončeny práce na Bytovém domě Nováčkova 38, Brno
Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
V listopadu 2019 byly dokončeny práce na budově Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
Modernizace a rekonstrukce bytů v BD Líšni, III. etapa Modernizace a rekonstrukce bytů v BD Líšni, III. etapa
V září 2019 byly dokončeny práce na III. etapě rekonstrukce stávajících bytových jednotek (nová bytová jádra, podlahy, malby, atd.) v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna.
Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice
V listopadu 2019 byly dokončeny práce na zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV v obci Radostice.
Obec Mokrá-Horákov – místní komunikace Obec Mokrá-Horákov – místní komunikace
V květnu 2019 byly dokončeny stavební práce, jejichž cílem bylo zvýšení kapacity parkovacích stání, vytvoření přehlednějšího způsobu dopravy, dále došlo k vytvoření nového chodníku a jeho navázání na pěší komunikace.
Rekonstrukce areálu školy
Tyršova – III. etapa
 
Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa
V září 2019 byly dokončeny práce na rekonstrukci 2 stávajících objektů školy Tyršova, ve kterých se nachází školní kuchyně a jídelna, sportovně relaxační centrum pro pohybový rozvoj děti v rámci školního klubu a družiny, archiv, knihovna, volnočasové prostory a přechodné ubytovaní.
VN Brno – úpravy části podkroví
 
 
VN Brno - úpravy části podkroví
V listopadu 2019 byly dokončeny práce na opravě části podkroví VN Brno.
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání, Boskovice Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání, Boskovice
V červnu 2019 byly dokončeny a předány práce na výstavbě nového objektu určeného pro výchovu a vzdělávání.
ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budov šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – Výměna oken a zateplení budov šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny
V lednu 2019 byly dokončeny a předány práce na rekonstrukci objektu ISŠ spočívající ve výměně oken a zateplení budov učebnového pavilonu a tělocvičny.
Bučovice – výstavba skladu zbraní – realizace
 
 
 
Bučovice – výstavba skladu zbraní – realizace
V březnu 2019 byly dokončeny a předány práce na výstavbě objektu skladu zbraní.
Multifunkční prostor pro odborný výcvik, SŠSŘ Brno-Bosonohy
 
 
 
Multifunkční prostor pro odborný výcvik, SŠSŘ Brno-Bosonohy
V březnu 2019 byly dokončeny a předány práce na výstavbě nového objektu pro odborný výcvik na výuku modulových zdicích systémů a dřevodomků včetně prostoru pro rukodělnou výrobu.
Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice
 
Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice
V srpnu 2018 byly dokončeny a předány stavební práce na výstavbě MŠ Svinošice.
Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce, Boskovice
Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce, Boskovice
V srpnu 2018 byly dokončeny stavební práce na modernizaci výuky jako reakce na potřeby trhu práce – stavební práce, Boskovice.
Výstavba zázemí a rekonstrukce sportovních ploch část A, Velké Meziříčí Výstavba zázemí a rekonstrukce sportovních ploch část A, Velké Meziříčí
V prosinci 2018 byly dokončeny a předány stavební práce na výstavbě zázemí a rekonstrukci sportovních ploch část A, Velké Meziříčí.
VUT – rekonstrukce střešního pláště budov C1, C2 a C3, ul. Technická
 
VUT – rekonstrukce střešního pláště budov C1, C2 a C3, ul. Technická
V září 2018 byly dokončeny a předány práce na rekonstrukci objektu VUT, Brno.
Inkubátor mladých vědců – stavební práce, SPŠ Chemická, Brno
 
Inkubátor mladých vědců – stavební práce, SPŠ Chemická, Brno
V prosinci 2018 byly dokončeny a předány práce na rekonstrukci stávající chemické laboratoři a přilehlých skladových prostor.
Rekonstrukce bytových jader v obecních bytech MČ
Brno-Kohoutovice v roce 2017 a 2018
Rekonstrukce bytových jader v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice v roce 2017 a 2018
V červnu 2018 byly dokončeny práce na rekonstrukci stávajících bytových jednotek (nová bytová jádra, podlahy, malby, atd.) v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna.
Bytový komplex
KAUNICŮV DVŮR
 
Bytový komplex KAUNICŮV DVŮR
V listopadu 2018 byly dokončeny a předány stavební práce na developerském projektu Bytový komplex Kaunicův dvůr. Dům je řešen jako několik vzájemně přiléhajících „viladomů“, tvořící jeden celek ve tvaru písmene U, který je uzavřen na východě garážovým objektem. Dvorní část je tvořena parkovou úpravou, zelenou klidovou zónou s vodním jezírkem. Více informací o tomto projektu naleznete na
www.kaunicuvdvur.cz.
Stavební úpravy učebních hal – areál SPŠ Jedovnice
 
Stavební úpravy učebních hal – areál SPŠ Jedovnice
V září 2018 byly dokončeny a předány práce na stavebních úpravách učebních hal – areálu SPŠ Jedovnice.
Stavební úpravy spojené s rozšířením kapacit Slavkovského pivovaru Stavební úpravy spojené s rozšířením kapacit Slavkovského pivovaru
V únoru 2018 byly dokončeny stavební úpravy spojené s rozšířením kapacit Slavkovského pivovaru.
Přístavba MŠ Bílkova 19,
Boskovice
Přístavba MŠ Bílkova 19, Boskovice
V dubnu 2018 byly dokončeny práce na realizaci přístavby dvoupodlažního nepodsklepeného objektu, zastřešeného plochou jednoplášťovou střechou ke stávající budově mateřské školy. V každém podlaží je umístěna třída MŠ, která se skládá z místností využívaných jako herna a ložnice, dále je zde veškeré zázemí (šatna, umývárna s integrovaným WC, kancelář učitelek, místnost pro individuální výuku a místnost pro vydávání stravy). Ve 2. NP je propojení se stávající stavbou pomocí krčku. Dále byly provedeny úpravy dětského hřiště.
Rekonstrukce krovu
Nám. 28. října 28, Tišnov
Rekonstrukce krovu Nám. 28. října 28, Tišnov
V listopadu 2017 byly dokončeny a předány práce na rekonstrukci stávajícího střešního krovu.
Modernizace a rekonstrukce bytů v BD Líšni, II. etapa Modernizace a rekonstrukce bytů v BD Líšni, II. etapa
V září 2017 byla dokončena II. etapa rekonstrukcí stávajících bytových jednotek (nová bytová jádra, podlahy, malby, atd.) v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna.
SAAB – stavební úpravy, rekonstrukce stávající nezateplené haly na novou zámečnickou dílnu vč. zděné přístavby SAAB – stavební úpravy, rekonstrukce stávající nezateplené haly na novou zámečnickou dílnu vč. zděné přístavby
V srpnu 2017 byly dokončeny a předány práce na objektu tzv. „ocelové haly“. Objekt je celkově přebudován pro potřeby zámečnického provozu, který tvoří ocelová hala se zděným přístavkem. Na dílenský prostor navazují nezbytné prostory zázemí, včetně hygienických místností.
Rekonstrukce podnikatelského objektu společnosti SV Technics s.r.o., Kuřim
 
Rekonstrukce podnikatelského objektu společnosti SV Technics s.r.o., Kuřim
V září 2017 byly dokončeny práce na celkové rekonstrukci objektu, které spočívají v provedení sanace vlhkého suterénního zdiva, obnovy hydroizolace spodní stavby, zateplení fasády, dispozičních změn, výměny stávajících výplní okenních a dveřních otvorů a lokálního provedení bouracích prací obvodového pláště a nosných středních stěn, vč. příčkového zdiva. Součástí byla také kompletní výměna omítek, podhledů, vnitřních dveří vč. zárubní, podlahových konstrukcí v 1. NP a 1. PP. Dále byla provedena kompletní nová silno a slaboproudá elektroinstalace a bleskosvod, ZTI rozvody, VZT, chlazení, plynoinstalace, ústřední vytápění a nové zpevněné plochy kolem objektu.
Město Rousínov – kanalizace ulice Za Záložnou a kanalizace v areálu na ul. Tyršova
 
Město Rousínov – kanalizace ulice Za Záložnou a kanalizace v areálu na ul. Tyršova
V květnu 2017 byly dokončeny práce na vybudování kanalizace v obci Rousínov – ulice Za Záložnou a v areálu na ul. Tyršova.
Úprava vnitrobloku Zahradnická
 
Úprava vnitrobloku Zahradnická
V prosinci 2016 byly dokončeny práce na vnitrobloku mezi ulicemi Poříčí, Zahradnická, Křídlovická a Ypsilantiho. Jednalo se o celkovou opravu prostoru vnitrobloku. Hlavní komunikace, pěšiny, sportovní i hrací plochy, výběh pro psy zůstaly v zásadě situovány na svých místech, byla provedena jejich celková oprava, případně doplnění nebo stavební úprava.
Dům s pečovatelskými byty Brněnec Dům s pečovatelskými byty Brněnec
V říjnu 2016 byly dokončeny stavební úpravy objektu, který je určen pro sociální bydlení. Stavebními úpravami vzniklo 7 pečovatelských bytů s příslušenstvím včetně 7 parkovacích stání.
Bytový dům
Řípská ulice IV. A, Brno-Slatina
Bytový dům Řípská ulice IV. A, Brno-Slatina
V listopadu 2016 byla úspěšně dokončena a předána další etapa výstavby Bytových domů na ul. Řípská v Brně-Slatina. Bytový dům je rozdělen na dva oddělené vstupy F a G. V objektu je 55 samostatných bytových jednotek, ke kterým přísluší 80 parkovacích stání, přičemž v objektu v 1. PP se nachází 27 stání. Objekt bytového domu slouží nejen k účelům bydlení – také se zde nachází v přízemí směrem do ulice Řípské malá obchodní jednotka a na nároží je kavárna.
ZŠ Tyršova, Rousínov
 
 
ZŠ Tyršova, Rousínov
V srpnu 2016 byly dokončeny práce na rekonstrukci a úpravě ZŠ Tyršova, v obci Rousínov. Slavnostní otevření základní školy proběhlo 16. 9. 2016 za účastí Ministra financí ČR Ing. Andreje Babiše. Rekonstrukce školy je navržena v duchu funkcionalizmu s použitím prvků vyššího standardu a byla rozdělena do tří částí:
Část A – rekonstrukce stávajících dílen bývalého učiliště na nové třídy pro 1. stupeň ZŠ se sociálním zázemím (výplně otvorů, podlahy, vnitřní dveře, obklady, dlažby, kompletně nové rozvody, fasáda, střešní konstrukce vč. klempířských prvků)
Část B – rekonstrukce školní kuchyně (nově gastronomické vybavení, drobné stavební úpravy, rekonstrukce rozvodů elektro, VZT, nové podlahy v kancelářích kuchyně)
Část C – nové vybavení nových učeben a kabinetu školním nábytkem, nové keramické trojdílné tabule s dataprojektorem do dvou učeben.
Centrum EXCELENCE,
Valtice
 
Centrum EXCELENCE, Valtice
V březnu byly dokončeny a předány stavební úpravy objektu Centrum Excelence, který je určen pro školení v oblasti vinařských technologií, pořádání seminářů a degustací s vinařskou tematikou.

V rámci stavebních prací bylo provedeno odstranění staré přístavby, kterou nahradila nová kompaktnější. Byla provedena rekonstrukce stávající části budovy. Krytina původní sedlové střechy z bobrovek byla demontována a nahrazena pálenými dvoudrážkovými taškami, nad přístavbou byla navržena nová plochá střecha s atikou. Proběhla výměna výplní otvorů a instalace nákladního výtahu. Dále byly provedeny nové rozvody ZTI, UT, VZT a elektroinstalace. V rámci stavby byly provedeny nové zpevnění plochy včetně zděného oplocení a laviček. Projekt zahrnul také stavby nové vodovodní a kanalizační přípojky.
Snížení energetické náročnosti Tělovýchovného pavilonu Bzenecká, Brno-Vinohrady Snížení energetické náročnosti Tělovýchovného pavilonu Bzenecká – Vinohrady
V září 2016 byly dokončeny práce na rekonstrukci objektu Tělovýchovného pavilonu na ul. Bzenecká, Brno-Vinohrady.
Rekonstrukce byla provedena dle projektu Energy Benefit Centre a.s. Byla provedena nová zateplená střecha vč. klempířských prvků, nové Al prosklené otvorové stěny (okna tělocvičny) a výplně otvorů, částečná výměna, demontáž a zpětná montáž ochranných sítí oken, samonosný přístřešek OK s výplněmi z tvrzeného skla, drobné zámečnické práce a nová fasáda. Dále byl proveden okapový chodník vč. dalších drobných stavebních úprav.
Slavnostní otevření ZŠ Tyršova, Rousínov
Slavnostní otevření ZŠ Tyršova, Rousínov
Dne 16. září 2016 se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor ZŠ Tyršova v obci Rousínov. Setkání se zúčastnil také Ministr financí Ing. Andrej Babiš. Základní škola se nyní může pyšnit prvky funkcionalizmu a vyššího standardu.
Rekonstrukce budovy Gorkého 13, Brno – první část Rekonstrukce budovy Gorkého 13, Brno – první část
V červenci 2016 byly dokončeny a předány práce na rekonstrukci budovy pro VUT spočívající v provedení maleb, zbudování kotelny s rozvody vytápění, zbudování základní potřeby hygieny, WC, úklidové komory.
Zateplení budovy školy a tělocvičny Jilemnického 2, Hodonín Zateplení budovy školy a tělocvičny Jilemnického 2, Hodonín
V listopadu 2015 byly dokončeny stavební práce na stávajících objektech – zateplení budovy, nové klempířské prvky a výměna otvorových výplní budov ISŠ a tělocvičny.
Archeologický park Pavlov – stavební práce
Archeologický park Pavlov - stavební práce
V únoru 2016 byly dokončeny práce na vybudování nového archeologického parku. Unikátní projekt představí návštěvníkům jedinečné paleolitické sídliště a vykopávky z dob lovců mamutů.
Likvidace odpadních vod
DSO LIGARY – obec Němčany
 
Likvidace odpadních vod DSO LIGARY – obec Němčany
V listopadu 2015 byly dokončeny stavební práce na vybudování kanalizace, která slouží k bezpečnému odvedení odpadních vod z nemovitostí v obci Němčany.
ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – výměna výplní otvorů a oprava fasády hlavní budovy ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace – výměna výplní otvorů a oprava fasády hlavní budovy
V listopadu 2015 byly dokončeny a předány práce související s revitalizací hlavní budovy ISŠ Slavkov spočívající ve výměně výplní otvorů, klempířských prvků a opravou fasády.
ČOV a kanalizace Holubice
 
 
ČOV a kanalizace Holubice
V říjnu 2015 byly úspěšně dokončeny a předány stavební práce související s vybudováním splaškové kanalizace a nové čistírny odpadních v obci Holubice.
Archeopark Pavlov

V sobotu 28. května byl za přítomnosti premiéra ČR Bohuslava Sobotky a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška slavnostně otevřen Archeopark Pavlov. Muzeum tvoří při pohledu zvenčí několik objektů rozesetých na poli u vinohradů pod známou zříceninou Dívčích hradů. Všechny archeologické poklady se ale skrývají několik metrů pod povrchem v místech, kde se kdysi našla slavná Věstonická Venuše. Další nálezy, včetně hrobu pravěkých lidí, objevili archeologové během výstavby muzea. Ostatky lovců mamutů na místě jejich skutečného nálezu jsou jednou z mnoha ozdob stavby.

Mgr. Bohuslav Sobotka, Archeopark PavlovMgr. Bohuslav Sobotka, Archeopark PavlovMgr. Bohuslav Sobotka, Archeopark Pavlov
Kanalizace a ČOV Kobeřice
 
Kanalizace Kobeřice
V říjnu 2015 byly dokončeny práce na vybudování gravitační splaškové kanalizace a nové čistírny odpadních vod v obci Kobeřice.
Lovčice – kanalizační sběrač „A“ výtlak odpadních vod Lovčice – kanalizační sběrač „A“ výtlak odpadních vod
V září 2016 byly dokončeny práce na dobudování stávající kanalizace, zejména kanalizačního sběrače „A“, propoj stávající kanalizace na sběrač, nové stoky. Dne 20. 9. 2016 proběhlo slavnostní předání.
Rekonstrukce sociálního zázemí na Domu kultury Hodonín Rekonstrukce sociálního zázemí na Domu kultury Hodonín
V říjnu 2015 byly dokončeny práce související s rekonstrukcí sociálního zařízení, týkající se toalet žen a mužů v 1. NP budovy a přiléhajících prostor – nové relax zóny a šatny restaurace architektonicky navrženy v moderním pojetí.
Slavnostní otevření kanalizačního sběrače v Lovčicích
Slavnostní otevření kanalizačního sběrače v Lovčicích
Dne 20. 9. 2016 proběhlo v Lovčicích slavnostní otevření stavby odkanalizování obce přes čerpací stanici, která přečerpává odpadní vody do čističky odpadních vod ve Ždánicích. Slavnostní pásku pomohl přestřihnout premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Novostavba zámečnické díly v Polánce
 
Novostavba zámečnické díly v Polánce
V listopadu 2015 byly dokončeny práce na výstavbě zámečnické dílny pro praktickou výuku a s ní související provozy (učebny, šatny, umývárny, WC, sklad). Součástí stavby byla přestavba stávajícího objektu skladu a šaten na výdej jídel s jídelnou a příslušným technickým zázemím a změna technologie stávající myčky zaolejovaných vod – výměnou stávající nefunkční technologie technologií novou bez nutnosti stavebních úprav.
Stavební úpravy a dostavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín Stavební úpravy a dostavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín
V září 2015 byla dokončena kompletní oprava střešních konstrukcí a fasádního systému. Stavba dostala nový vzhled, který šetrně zapadá do okolí.
Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice
V říjnu 2015 byly dokončeny stavební práce stávajících objektů – zateplení fasád, výměny výplní otvorů a další související práce vedoucí ke snížení energetických nákladů objektu. Byly zde provedeny akustické podhledy v celkové ploše cca 2 000 m2 a interiér (technologie, podhledy, výplně otvorů).
Návštěva předsedy vlády dobrovolného svazku obcí Ligary

Ve  čtvrtek 27. 8. 2015 proběhla za účasti předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky návštěva Dobrovolného svazku obcí Ligary.
Návštěva regionu byla zahájena představením projektu „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“, v rámci kterého
realizuje naše společnost odkanalizování obce Němčany. Dále proběhlo setkání se starosty obcí a následně prohlídka stavby
čističky odpadních vod v Hodějicích.


Mgr. Bohuslav Sobotka, LigaryMgr. Bohuslav Sobotka, Ligary
Zateplení objektu haly a dílen odborného výcviku, ISŠ Slavkov u Brna Zateplení objektu haly a dílen odborného výcviku, ISŠ Slavkov u Brna
V červnu 2015 byly dokončeny práce na revitalizaci objektu haly a dílen odborného výcviku, ISŠ Slavkov u Brna.
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Šanov
 
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Šanov
V červenci 2015 byly dokončeny stavební práce objektu Základní školy v obci Šanov zajišťující tepelnou ochranu budovy (zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, zateplení stropu půdního prostoru) a nový zdroj tepla pro vytápění.
Šardice – protierozní a protipovodňová ochrana, I. etapa
 
Šardice, protierozní a protipovodňová ochrana
V srpnu 2015 byly dokončeny práce na výstavbě protierozní a protipovodňové ochrany v Šardicích. Tyto práce obci zajistí zvýšení ochrany proti přírodním živlům.
Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice
 
Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice
V červnu 2015 byly dokončeny práce na rekonstrukci MŠ Kovalovice v rozsahu provedení zateplení budovy a výměny výplní otvorů.
Zateplení budovy OSČ, Petra Bezruče 4, Ivančice
 
Zateplení budovy OSČ, Petra Bezruče 4, Ivančice
V srpnu 2015 byly úspěšně dokončeny a předány investorovi práce související se zateplením budovy OSČ, Petra Bezruče 4, Ivančice.
Snížení energetické náročnosti Pavilonu komerčních oborů v areálu Vojenské nemocnice Brno Snížení energetické náročnosti Pavilonu komerčních oborů v areálu Vojenské nemocnice Brno
V květnu 2015 byly dokončeny a předány stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Vojenské nemocnice Brno.
Stavební úpravy
MŠ a ZŠ Radostice
Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice
V červenci 2015 byly dokončeny stavební práce související se zateplení obvodového pláště, opravou střechy, výměnou výplní otvorů, přístavbou a nástavbou ZŠ.
Mokrá-Horákov – chodníky, parkoviště a zpomalovací pruhy Mokrá-Horákov – chodníky, parkoviště a zpomalovací pruhy
V srpnu 2015 byly dokončeny a předány práce na vybudování chodníku kolem zdravotního střediska vč. zpomalovacího prahu, parkoviště u tělocvičny, zpomalovacích prahů a zálivu pro autobusy před ZŠ.
RD „Pod oborou“ –
developerský projekt
RD 'Pod oborou' – developerský projekt
V rámci developerského projektu vznikly dvě nové ulice s 8 atriovými RD a 9 dvoupodlažními RD pro komfortní bydlení. V rámci výstavby zde byly také vybudovány kompletní IS a komunikace. Stavba byla kompletně dokončena v 01/2015.
Projekt byl oceněn jako „Realitní projekt roku 2012“ v kategorii Cena odborné veřejnosti za Jihomoravský kraj http://www.projektroku.cz
Novostavba rodinného domu na parc. č. 1097, 1098 v k. ú. Křenovice u Slavkova
 
Novostavba rodinného domu na parc. č. 1097, 1098 v k. ú. Křenovice u Slavkova
V červenci 2014 byla dokončena a předána hrubá stavba rodinného domu v Křenovicích u Slavkova.
Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova Stavební práce pro projekt zlepšení tepelně technických vlastností objektů SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova
S partnerem ve sdružení jsme dokončili revitalizaci budov školy, spočívající v zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů a rekonstrukcí střech.
Stavba byla dokončena v 09/2014.
Rekonstrukce provozní budovy a novostavba garáží, Slavkov u Brna
 
Rekonstrukce provozní budovy a novostavba garáží, Slavkov u Brna
S partnerem ve sdružení jsme dokončili práce na rozšíření Slavkovského střediska VAK Vyškov o nové garáže. Dále byli kompletně rekonstruovány stávající administrativní objekty. Dokončení stavby bylo plánováno na 04/2015. Úspěšné dokončení a předání proběhlo v 12/2014.
Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín Zateplení budovy ZŠ Očovská, Hodonín
S partnerem ve sdružení jsme dokončili revitalizaci budov školy, spočívající v zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů a rekonstrukcí střechy. Stavba byla dokončena v 12/2014.
Stavba ekodomu – MONA
 
Stavba ekodomu - MONA
Od podzimu byl realizován projekt MONA – Moving Nature – rekonstrukce a přístavba nízkoenergetické budovy v areálu školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně. Mezi použité šetrné technologie výstavby domu patří izolace z přírodních materiálů, hliněné omítky, zelené střechy, využívání dešťové a šedé vody, rekuperace vzduchu, vytápění biomasou, solární systémy. Stavba byla úspěšně dokončena a předána investorovi v červnu 2014.
Obnova zahrady Rozmarýnku
 
Obnova zahrady Rozmarýnku
V průběhu léta 2014 jsme zrealizovali a předali investorovi Obnovu zahrady Rozmarýnek, která je součástí ekodomu Mona.
Generální oprava balkónů v BD Kosmova 3–11, 11a–11c, Brno Generální oprava balkónů v BD Kosmova
V 12/2014 byla dokončena a předána investorovi oprava balkonů v BD Kosmova, Brno.
Bytový dům Řípská –
II. etapa
Bytový dům Řípská, II. etapa
V srpnu 2014 byla úspěšně dokončena a předána investorovi II. etapa výstavby BD Řípská. Byly postaveny tři vchody C, D, E s celkovým počtem 112 bytů, z nichž každý má vlastní terasu, balkón nebo předzahrádku. Celý projekt je koncipován v moderní architektuře s důrazem na použité materiály. Celkový objem výstavby je 103,6 mil. korun.
Polyfunkční dům
Slavkov u Brna
Polyfunkční dům Slavkov u Brna
V průběhu let 2011–2014 byl zcela zrekonstruován původní starý dům a na jeho místě vznikl nový moderní polyfunkční dům s krásným výhledem na náměstí a zámek. Architektonické pojetí domu se úspěšně podařilo začlenit do historické části města. Koncepce domu vychází z tradičního „klasického“ architektonického principu založeného na modulaci fasády, vložení okenních otvorů opakující se ve stejném rytmu, přičemž proporce nových oken je záměrně zvolena jako převýšená s použitím francouzských oken, které opticky „zeštíhlí“ celý dům.
Sokolovna Velké Pavlovice – zateplení Stavba ekodomu - MONA
Stavba revitalizace objektu Sokolovny ve Velkých Pavlovicích byla úspěšně dokončena a předána investorovi v červenci 2014.
PEGAS-GONDA s.r.o. – dostavba haly H13 Slavkov u Brna PEGAS-GONDA, dostavba haly
Hala je předána investorovi, který v současné době zahajuje ostrý provoz.
IDS Slavkov u Brna
 
IDS Slavkov u Brna
Na konci roku 2013 jsme městu Slavkov u Brna předali dílo dle smluvního vztahu. Nově zrekonstruovaný dopravní uzel významným způsobem zlepší komfort užívání.
Výstavba 5 RD Lelekovice – HTU, komunikace, přípojky Stavební úpravy MŠ Sněhurka, Bořetická 26
Na konci listopadu 2013 jsme předali objednateli kompletně dokončenou přípravu pro realizaci pěti rodinných domů.
Snížení energetické náročnosti DD Hvězda, Hvězdlice Snížení energetické náročnosti DD Hvězda, Hvězdlice
Dne 17. 12. 2013 jsme předali uživateli kompletně revitalizovaný objekt domova důchodců.
Rekonstrukce víceúčelového domu, Pozořice Rekonstrukce víceúčelového domu, Pozořice
Dne 15. 11. 2013 jsme předali kompletně rekonstruovaný obecní dům v Pozořicích.
Oprava havarijního stavu střechy topné soustavy, Francouzská 101
 
 
Oprava havarijního stavu střechy topné soustavy, Francouzská 101
V průběhu začátku školního roku 2013 jsme provedli opravu havarijního stavu střechy a rekonstrukci otopné soustavy Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy.
Dambořice –
rekonstrukce kanalizace
 
 
Dambořice - rekonstrukce kanalizace
Dn 30. 9. 2013 byly předány kompletně dokončené první dvě etapy zrekonstruované jednotné kanalizace.
Stavební úpravy MŠ Sněhurka, Bořetická 26 – zateplení obvodového pláště a výměna původních výplní otvorů Stavební úpravy MŠ Sněhurka, Bořetická 26
Stavba byla na konci září 2013 kompletně dokončena a předána bez vad a nedodělků. Revitalizace byla prováděna za částečného provozu MŠ a významným způsobem zlepší komfort využití. Součástí bylo odstranění azbestu z konstrukcí.
Heineken – dodávka a montáž skladovací haly Heineken - dodávka a montáž skladovací haly
V druhé polovině října 2013 jsme pro využití předali nově zbudovanou skladovací halu v areálu Pivovaru Starobrno.
DD Velké Pavlovice
 
DD Velké Pavlovice
Na konci září 2013 byl obci do užívání předán nově vybudovaný domov pro seniory.
Archeopark
Mikulčice-Kopčany
Archeopark Mikulčice-Kopčany
Dnes 23. 9. 2013 jsme investorovi předali dokončené dílo. Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 8. až 10. století tady stál velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Dnes, téměř po tisíci letech, kdy se zde nachází už jen budovy expozic a archeologický výzkum, provádíme práce na obnovení původního koryta řeky Moravy, která v dávných dobách protékala hradištěm.
Vodní nádrž Nenkovice
 
 
Vodní nádrž Nenkovice
V prvním pololetí jsme s naším partnerem ve sdružení vybudovali vodní nádrž v katastrálním území obce Nenkovice.
Administrativní budova
se skladovací halou –
Moravská Nová Ves
Administrativní budova se skladovací halou – Moravská Nová Ves
V červnu 2013 jsme investorovi předali kompletně dokončené dílo, hala bude sloužit zároveň jako sídlo společnosti, showroom, sklad i distribuce.
Stavební úpravy
MŠ Vacenovice
 
MŠ Vacenovice
V průběhu prázdnin jsme revitalizovali budovu mateřské školky.
Areál na ul. Jana Babáka č. 11 – rekonstrukce budovy H (demolice) Areál na ul. Jana Babáka č. 11
Na konci června 2013 jsme společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. předali veškeré práce dle smluvních ujednání. Vše bylo provedeno v požadované kvalitě a termínech.
Václavská 1 –
oprava volného bytu č. 11
Areál na ul. Jana Babáka č. 11
Pro statutární město Brno jsme realizovali kompletní rekonstrukci včetně statického zajištění bytu na ulici Václavská.
Půdní vestavba RD Tišnov –
II. etapa
Areál na ul. Jana Babáka č. 11
V měsíci červnu jsme investorovi předali kompletně dokončené dílo na klíč připravené k užívání.
KPÚ Moravský Písek –
polní cesty HC7 a HC8
KPÚ Moravský Písek
Na začátku června 2013 jsme Pozemkovému úřadu Hodonín předali dokončené polní cesty vč. propustků a souvisejících prací.
Přístavba kliniky –
ul. Božetěchova
Přístavba kliniky Božetěchova
Stavba byla v květnu 2013 předána investorovi k užívání dle smluvních ujednání.
Napoleonská expozice
 
Napoleonská expozice
Expozice byla dne 10. 5. 2013 předána investorovi dle smluvních ujednání. Bude probíhat zkušební provoz a 1. 6. 2013 proběhne slavnostní otevření a zahájení pětileté výstavy. K vidění budou nejen originální exponáty z období bitvy u Slavkova, ale i současné repliky používané aktivními členy Reinacmentu při rekonstrukcích bitev. Dále budou ke zhlédnutí dioráma promítané přímo do prostor expozice.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ AREÁL MERCEDES-BENZ, Brno, ul. Vídeňská – HTÚ MERCEDES-BENZ
V průběhu prosince 2012 a ledna 2013 jsme provedli hrubé terénní úpravy pro výstavbu nového prodejního a servisního areálu.
Obecní dům
Habrovany
 
Obecní dům Habrovany
Hrubá stavba nového obecního domu byla dokončena a předána dle smluvních ujednání. Předmětem bylo provedení veškerých svislých nosných konstrukcí, stropů, střechy a dodávka a montáž výplní otvorů.
E.ON – RCDs Otrokovice, 3× RCDs Hodonín, TR Slavětice – stavební úpravy budov E.ON, ČR
V průběhu podzimu roku 2012 jsme provedli stavební práce pro E.ON, ČR.
Stavební úpravy stávajících dílen v objektu Francouzská 101, Brno
 
Stavební úpravy stávajících dílen v objektu Francouzská 101, Brno
Dne 10. 12. 2012 jsme předali kompletně dokončené dílo. Předmětem byla adaptace bývalých textilních dílen pro výuku umění, desingu, stylu a módy.
Jednota Mikulov – stavební úpravy prodejny 088 Ivaň
 
Jednota Mikulov – stavební úpravy prodejny 088 Ivaň
V průběhu listopadu 2012 jsme za účelem modernizace provedli stavební úpravy prodejny v Iváni, stavba byla realizována za 30 kalendářních dní.
Obnova vodního příkopu zámeckého parku ve Slavkově u Brna Obnova vodního příkopu zámeckého parku ve Slavkově u Brna
Na konci října 2012 jsme Městu Slavkov u Brna předali kompletně sanovaný a opravený historický vodní příkop, který je součástí zámeckého parku. Příkop, stejně jako asi šedesátimetrový úsek zámecké zdi, nevydržel nápor přívalových dešťů v roce 2011, které se přehnaly městem. Příkop leží blízko mezinárodní silnice I/50 z Brna na Uherské Hradiště. Zatím se do něj utrhl jen chodník, který vede mezi ním a silnicí. Další sesuvy, které jsou pravděpodobné, však můžou ohrozit i velmi vytíženou silnici.
Výstavba inženýrských sítí
pro 33 rodinných domů – Němčany
Výstavba inženýrských sítí pro 33 rodinných domů - Němčany
Na konci října 2012 jsme úspěšně předali investorovi kompletně dokončenou komunikaci vč. inženýrských sítí pro 33 nových rodinných domů.
Zateplení a výměna oken
Městský úřad Břeclav
Městský úřad Břeclav
Dne 8. 10. 2012 jsme předali kompletní dílo investorovi dle smluvních podmínek. Práce byly realizovány za plného provozu.
Přístavba výtahu a stavební úpravy MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice
Nový výtah včetně souvisejících úprav byl dne 25. 9. 2012 předán uživateli.
Stavební úpravy
v areálu MNC Čestlice
Stavební úpravy v areálu MNC Čestlice
V průběhu roku 2012 jsme rozšířili areál firmy Man and truck o novou vrátnici a nové zázemí.
Přístavba
ZŠ Telnice
Přístavba ZŠ Telnice
Dílo bylo po úspěšném předání dle smlouvy dne 31. 8. 2012 zkolaudováno, a tak mohl být zahájen školní rok 2012/2013 v nových prostorách.
Masarykova univerzita –
vnitřní kanalizace
Masarykova universita
V létě roku 2012 jsme provedli novou vnitřní kanalizaci v objektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vzhledem k místním podmínkám byly práce provedeny nejmodernějšími technologiemi mikrotunelováním.
Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU stavební Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU stavební
Dílo bylo dne 15. 6. 2012 předáno v požadované kvalitě bez vad a nedodělků investorovi. Předmětem díla byla výměna oken, zateplení vnějšího pláště budovy a změna způsobu vytápění. Realizací tohoto projektu dojde v ke snížení emisí CO2 o cca 263 t/rok a úspoře energie cca 4 739 GJ/rok.
Regenerace – zateplení
SOŠ ve Strážnici
Regenerace – zateplení SOŠ ve Strážnici
Dílo bylo předáno k plné spokojenosti objednatele včas a za splnění veškerých podmínek dle SoD. Realizací tohoto projektu dojde nejen k úspoře energie, ale i zlepšení celkového prostřední školy.
Retenční nádrž
Nenkovice
Retenční nádrž Nenkovice
Dne 1. 6. 2012 jsme předali kompletně dokončené dílo Pozemkovému úřadu Hodonín. Stavbu jsme předali ve vysoké kvalitě před smluvním termínem. Retenční nádrž bude v budoucnu chránit obec Nenkovice před povodněmi.
Stavební práce v objektu
IAC Group s.r.o. Hodonín
IAC Group s.r.o. Hodonín
V průběhu května a června 2012 jsme vybudovali novou manipulační plochu a provedli další stavební práce v objektu IAC Hodonín.
Splašková kanalizace a čerpání do Komořan v obci Tučapy Střední průmyslová škola chemická, Brno
Dne 29. 5. 2012 jsme předali kompletně dokončené dílo. Splašková kanalizace je v dnešní době téměř nezbytnou součástí občanské vybavenosti obce a velkým dílem přispěje ke zlepšení životnímu prostředí nejen v obci. Dílo bylo spolufinancováno z fondů Evropské unie.
Půdní vestavba
RD Tišnov
SPŠCH
Na začátku června 2012 jsme dokončili stavební práce na půdní vestavbě a dílo bylo předáno k plné spokojenosti investorovi.
Stavební práce
v objektu pivovaru STAROBRNO
 
STAROBRNO
V průběhu roku 2012 jsme provedli přípravu pro technologie vaření nepasterizovaného piva.
Rekonstrukce střechy – půdní vestavba kanceláří a ubytování v areálu Holubice 146 Rekonstrukce střechy
V únoru roku 2012 jsme dokončili půdní vestavbu pro bydlení a administrativní účely společnosti FORNETTI BOHEMIA.
Domov pro seniory Skalice –
oprava fasády zámecké budovy
 
Domov pro seniory Skalice
Dne 6. 12. 2011 byla předána opravená fasáda. Historická budova, kde domov pro seniory sídlí, je zajímavou architektonickou památkou z doby empíru na Moravě, postavenou v letech 1831 až 1839. Touto rekonstrukcí opět získala svou původní krásu.
Zateplení
ZŠ Košinova
Zateplení ZŠ Košinova
V říjnu roku 2011 bylo dokončeno zateplení obvodového pláště budovy, výměna otvorových výplní za plastová a zateplení střešního pláště. Objednateli bylo dílo k užívání předáno včas, bez vad a nedodělků.
SAAB Slavkov u Brna – zateplení objektu a výměna oken SAAB Slavkov u Brna
V prosinci 2011 jsme úspěšně dokončili a předali revitalizovanou administrativní budovu. Dle vedení pobočky této nadnárodní společnosti se zateplením budovy výrazným způsobem zlepšilo pracovní prostředí.
Ekol Energo –
zhotovení základů pod soustruh
Ekol Energo - Zhotovení základů pod soustruh
V průběhu srpna a září 2011 jsme zrealizovali základ pro horizontální soustruh v objektu Ekol Energo v Brně.
Revitalizace budovy Domova pro seniory Zastávka u Brna Domov pro seniory
Dokončili jsme práce na zlepšení energetické bilance budovy domova pro seniory v Zastávce u Brna a zhotovené dílo jsme předali investorovi.
SPŠCH – Zlepšení energetické bilance budovy školy
SPŠCH
Byla dokončena a předána revitalizace budovy Střední průmyslové školy chemické v Brně.
Rozšíření kapacit Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna
Mateřská Škola Zvídálek
Bylo dokončeno a objednateli k užívání včas předáno dílo, rozšíření kapacit Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna.
Školicí středisko a rozšíření
firemních prostor SKR stav, s.r.o.

Školicí středisko
V říjnu 2011 jsme dokončili práce na rozšíření administrativní části sídla firmy a školicího střediska SKR stav, s.r.o.
Oprava Stopkovy
pivnice v Brně
Stopkova pivnice
Byly dokončeny zbývající práce a dílo bylo kompletně předáno investorovi.
Oprava fasády pivovaru STAROBRNO Oprava fasády pivovaru STAROBRNO
V současnosti má pivovar Starobrno výsadní postavení na jižní Moravě, a přestože opravdové začátky pivovaru je těžké určit, sahají zřejmě až do 14. století. V roce 2011 jsme provedli opravu historické fasády a výměnu oken na budovách pivovaru.
Regenerace bytového domu
na ulici Vřesová v Hodoníně
Regenerace bytového domu
V prosinci 2011 byly úspěšně provedeny dokončovací práce a stavba byla předána ke spokojenosti objednatele. Regenerací objektu byl významně zvýšen komfort bydlení a došlo k zásadnímu snížení nákladů na vytápění.
Oprava Lichtenštejnského
zámečku Pohansko v Břeclavi
Lichtenštejnský zámek
V srpnu roku 2011 jsme dokončili práce na opravě Lichtenštejnského zámečku Pohansko-Břeclav, který nechali Lichtenštejnové postavit v letech 1811
a 1812 v romantickém prostředí lužních velikánů. Dokončené dílo bylo předáno investorovi.
Rekonstrukce pláště budovy a zateplení bytového domu v Brně Bytový dům v Brně
Stavební práce na revitalizaci BD Gallašova 10 byly dokončeny a ke spokojenosti všech zúčastněných
bylo dílo předáno investorovi.
Dokončení stavebních úprav BD
na Brandlově ulici v Hodoníně
Brandlova 131-135, Hodonín
Byla dokončena a investorovi úspěšně předána hotová stavba bez vad a nedodělků. Fotografie naleznete pod záložkou Reference.
Revitalizace městských
parků Denisovy sady
Denisovy sady
Do konce roku 2010 je naplánováno dokončení I. etapy revitalizace městského parku Denisovy sady – Kapucínské zahrady. Probíhají dokončující práce a stavba finální podoby.
SKR ubytovna
ve Slavkově u Brnas
SKR ubytovna
Společnost SKR stav, s.r.o. v roce 2009 úspěšně dokončila rekonstrukci nového ubytovacího zařízení v krásném prostředí Slavkova u Brna.
Ubytovnu/hostel si můžete prohlédnout nebo případně rezervovat na adrese: www.skrubytovna.cz.
Zateplení kulturního domu
Bošovice
Zateplení kulturního domu Bošovice
V červnu 2017 byly dokončeny práce na zateplení kulturního domu spočívající ve výměně výplní otvorů včetně provedení vyzdívek obvodového zdiva, zateplení střechy a fasády, úpravy nezateplované fasády a dokončovací práce na objektu a okolí.
Rekonstrukce rodinné vily ul. Březinova, Brno Rekonstrukce rodinné vily ul. Březinova, Brno
V průběhu roku 2013 jsme provedli rekonstrukci fasády a další stavební práce na rodinné vile v Masarykově čtvrti.
 
Zpět na úvodní stránku

Kam dál?

Home
Kariéra
Vzdělávání
O společnosti
Naše služby
Reference
Dokumenty
GDPR
Napsali o nás
Kontakt
Kde nás najdete?

Google Maps

Zvětšit mapu
Kontakt

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno
Česká republika

Tel.: (+420) 545 249 000
Fax: (+420) 545 249 001


sekretariat@skrstav.cz

All rights reserved to SKR stav, s.r.o. 2010
© Designed by Lukas Brezak (Grafická Chirurgie / Surgery Minor)


SKR stav, s.r.o.