SKR Ubytovna
POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ


HomeStavby onlineKariéraO společnostiNaše službyReferenceDokumentyNapsali o násKontakt


 
SKR stav

Home  >  O společnosti

O společnosti

SKR stav, s.r.o. je moderní stavební společnost, která je pokračováním zkušeností kolektivu pracovníků stavební divize z realizací a řízení kompletních dodávek staveb pozemního, průmyslového a občanského charakteru pro veřejný, komunální a soukromý sektor. Firma se zabývá výstavbou a rekonstrukcí průmyslových objektů, škol, zdravotnických provozů, nemocnic, domů s pečovatelskou službou.

Dále provádíme sanace staveb a stavby enviromentálního a inženýrského charakteru, rekonstrukce havarijních jímek, železobetonových sil, kanalizací, inženýrských sítí, staveb místních komunikací, infrastruktury a parků.

V posledních letech se firma zaměřuje také na kompletní servis a dodávky prací na revitalizacích panelových staveb – zateplovací systémy, výměny balkonů, dodávky a montáže železobetonových předsazených lodžií, rekonstrukce plášťů a konstrukcí střech, rekonstrukce výtahů a bezbariérových přístupů do objektů a budov.

Společnost je osvědčena a zapsána v seznamu programu
Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“.

Společnost SKR stav, s.r.o. provádí dodávky staveb ve většině případů
jako generální dodavatel a většinu staveb zajišťuje na klíč.
Kvalita

Firma pracuje v systému jakosti ISO 9001:2009, systému enviromentu 14001:2005
a systému bezpečnosti práce OHSAS 18001:2008.


Certifikáty

    

Benefiční běh pro rodinu Holubových

V sobotu 22. 4. 2017 proběhl ve Vyškově První ročník Lear Vyškovského benefičního běhu, který se běžel pro 11letého Petříka Holuba z Rostěnic, který je od narození nejen mentálně, ale vlivem dětské mozkové obrny i tělesně postižen. Naše společnost tuto dobrou věc podpořila a přispěla Petříkovi na nákup nového auta. Více informací o této akci: behamapomaham.cz.

Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových
Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových Benefiční běh pro rodinu Holubových
Podporujeme

Morava napoleonská
Morava napoleonská
 
 

Bitva u Znojma – Dobšice
Bitva u Znojma – Dobšice
 
 

Masarykův onkologický ústav v Brně – nákup nového přístroje
Masarykův onkologický ústav v Brně – nákup nového přístroje
Letní tábory
Letní tábory
 
Umělecká skupina
Umělecká skupina
 
Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Slavkov u Brna
Moravský rybářský svaz, o.s.,
místní organizace Slavkov u Brna
Rybářské závody ve Slavkově 2015
Rybářské závody ve Slavkově 2015
 
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
 
 

Politika společnosti
v oblasti QMS, EMS
a SMBOZP

I. Naše společnost SKR stav, s.r.o., se řadí k stavebně dodavatelským podnikům v oblasti občanské vybavenosti, bytové, průmyslové a inženýrské výstavby. Hlavní činností je komplexní stavební činnosti, která zahrnuje přípravu staveb a jejich realizaci, rekonstrukci historických staveb, změny a odstraňování staveb. Pracujeme na stavbách a rekonstrukcích pro státní a soukromé investory. Kromě toho také realizujeme vlastní developerské projekty. Naše společnosti se postupně profilovala v komplexně vybavenou stavební firmu.

II. Kvalita je prioritou naší společnosti, což znamená vysoké pracovní nároky na systémy řízení, ovšem s ohledem na neustálé zlepšování ochrany životního prostředí v průběhu výstavby i v době užívání staveb a na ekonomiku při realizaci i užívání staveb. Kvalita je základem pro spokojenost zákazníků a získávání konkurenčních výhod.
III. Naším cílem je být preferovaným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby, trvale produkovat a používat inovační technologické postupy včetně moderních metod řízení a informačních systémů. IV. Vytváření vzájemně výhodných dodavatelských vztahů nám umožňuje společně pružně reagovat na požadavky a očekávání zákazníka. V. Osobní odpovědností každého pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajišťujeme profesionální úroveň všech prováděných činností. Na základě znalostí a kvalifikačního potenciálu našich zaměstnanců zaručujeme kvalitu i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vyžadujeme po pracovnících, kteří dílčí část práce předávají.
VI. Vhodnou personální politikou a vzděláváním vytváříme kolektiv zaměstnanců motivovaných k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, bezpečnost spolupracovníků, ochranu zdraví při práci, ochranu majetku a pracovního i životního prostředí. VII. Normy kvality – ČSN EN ISO 9001:2009, enviromentu – ČSN EN ISO 14001:2005 a bezpečnosti práce – ČSN OHSAS 18001:2008 jsou základem našeho IMS, který pravidelně vyhodnocujeme a zlepšujeme na úrovni vedení, všech zaměstnanců i našich subdodavatelů. Neshodám raději předcházíme, než je řešíme. VIII. Zavazujeme se:
  • flexibilně reagovat na požadavky zákazníka a tím udržovat přední pozici na trhu,
  • dodržovat všechny požadavky, které se na nás vztahují v oblasti životního prostředí, kvality, BOZP i v jiných oblastech,
  • usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí, zajišťovat maximální úroveň BOZP a neustále zlepšovat zavedený integrovaný systému IMS,
  • trvale zlepšovat hospodaření s energiemi a materiály,
  • hodnotit dopady na ŽP u změn technologií při plánování nových staveb a to před jejich realizací.
Cíle společnosti na rok 2017
v oblasti QMS, EMS
a SMBOZP

QMS

QMS 1/2017 – Soustředit se na získávání nových zakázek, prezentaci a inzerci firmy.

QMS 2/2017 – Úspěšná příprava a následné prověření připravenosti interním auditem na dozorový audit IMS nezávislou certifikační organizací

QMS 3/2017 – Školení zaměstnanců na BOZP, PO, výšky, vazači, lešenáři, jeřábníci sk. O, referenti služebních vozidel

QMS 4/2017 – Obnova vozové parku – referenční vozidla

EMS

EMS 1/2017 – Aktualizovat dokumentaci ČSN EN ISO 14001.

EMS 2/2017 – Provádět průběžně v rámci celé firmy monitoring v oblasti nakládání s odpady, hlášení do systému ISPOP a ČSÚ.


EMS 3/2017 – Udržet sníženou spotřebu médií a spotřebu PHM u firmy SKR stav.

EMS 4/2017 – Pokračovat ve školení hlavních stavbyvedoucích týkající se problematiky EMS – odpady.


BOZP

BOZP 1/2017 – Před a v průběhu realizace zakázek zajistit preventivní opatření pro minimalizaci možných rizik v oblasti BOZP.

BOZP 2/2017 – Průběžně doplňovat dokumentaci BOZP na stavbách.

BOZP 3/2017 – Vést a průběžně kontrolovat na všech stavbách deníky BOZP.


Kam dál?

Stavby online
Kariéra
O společnosti
Naše služby
Reference
Dokumenty
Napsali o nás
Kontakt
Kde nás najdete?

Google Maps

Zvětšit mapu
Kontakt

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno
Česká republika

Tel.: (+420) 545 249 000
Fax: (+420) 545 249 001


sekretariat@skrstav.cz

All rights reserved to SKR stav, s.r.o. 2010
© Designed by Lukas Brezak (Grafická Chirurgie / Surgery Minor)


SKR stav, s.r.o.